Det visuelle Svendborgkort
Det visuelle Svendborgkort

Digitale kort og data

Kort over kommunen

På Kortinfo finder du en lang række af kommunens baggrundskort og digitale data. Der er alt fra administrative grænser, lokalplaner, kulturmiljøer til spildevandsplan.


3D model over Svendborg Kommune

Der findes en 3D model fra 2011 over Svendborg Kommune. Den kan I få gratis adgang til ved henvendelse til kommunen. 

 

Frie kortdata fra Staten

Kortforsyningen er det muligt at hente diverse kortdata til fri benyttelse.

Det er data som Luftfoto (ortofoto), Matrikelkort, højdemodellen, Geo Danmarks tekniske kort mm.


Frie data (statistiske) fra Svendborg Kommune

Datavejen finder du en lang række statistiske data om borgere, boliger og virksomheder, der er beregnet på områder med min 150 husstande i hvert. Der findes også vejledninger, cases og anden inspiration på Svendborg Kommunes egen hjemmeside