Sund bolig

Når du bor i ejerbolig, skal du selv gøre en indsats for en sund bolig
Læs om Sund og sikker bolig
Åben/luk alle+ -

Hvordan sikrer du et godt indeklima?

+

Hvordan sikrer du dig mod radon?

+

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde?

+

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelse?

+