Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvaret for mange af de kommunale tilbud og ydelser til børn og unge med særlige behov og deres familier, bl.a. ansvaret for både de:

  • Åbne, anonyme rådgivningstilbud til børn, unge og deres familie
  • Ambulante visiterede behandlingstilbud til børn, unge og deres familie
  • Svendborg kommunes døgntilbud til børn og unge
  • SSP arbejdet i Svendborg kommune

Tilbud der ikke kræver visitation fra Familieafdelingen:

Åbne anonyme rådgivningstilbud:

  • Rådgivningshuset - tlf. 6223 4646
  • Ungdomsrådgivningen - tlf. 6223 4863

 

Tilbud der kræver visitation fra Familieafdelingen

Hvad betyder visitation fra Familieafdelingen?

For alle visiterede støtteforanstaltninger fra Familieafdelingen gælder det, at barnet eller den unge og familien skal have særlige behov for støtte på et niveau, så de tilhører målgruppen for sociale støtteforanstaltninger - d.v.s. at de tilhører niveau 3,5 - 5 i Bekymringsbarometret

Tilbud i dagtimer:

 

Kommunale døgntilbud til børn og unge:

Skematisk oversigt over tilbud og ydelser i Center for Børn, Unge og Familier:

Åbne rådgivningstilbud

kræver ikke visitation fra Familieafdelingen

- Bekymringsbarometrets niveau 1 – 3,5

 

Tilbud og ydelser, der kræver visitation fra Familieafdelingen

For alle visiterede støtteforanstaltninger fra Familieafdelingen gælder det, at barnet eller den unge og familien skal have særlige behov for støtte på et niveau, , så de tilhører målgruppen for sociale støtteforanstaltninger - d.v.s. at de tilhører niveau 3,5 - 5 i Bekymringsbarometret

Rådgivningshuset

Ungdomsrådgivningen

SSP

Familiecentret

Mødrehuset

 

Kommunale døgntilbud til børn og unge:

  • Skovsbovej
  • Tankefuld