Puslespil

Vores Fælles Børn - Beredskabsplan

I Svendborg Kommune arbejder vi for at styrke samarbejdet og indsatsen for en hurtig og effektiv hjælp til Vores Fælles Børn.

I Svendborg Kommune har vi valgt at integrere beredskabsplanen vedrørende håndtering af overgreb og vold mod børn og unge i denne samlede handleguide "Vores Fælles Børn". Dermed indeholder denne handleguide også standarder og vejledninger for håndtering af

  • situationer med viden om eller mistanke om overgreb og vold mod børn og unge​
  • håndtering og opsporing i Skoler, Dagtilbud, Sundhedspleje m.v.
  • den videre sagsbehandling i Familieafdelingen.

Hjemmesiden henvender sig til:

Har du en generel bekymring for et barn, skal du kontakte Familieafdelingen.

Har du som forælder en bekymring for dit barn vil du bl.a. kunne kontakte barnets dagtilbud, skole eller Svendborg Kommunes Center for Børn, Unge og Familier, der tilbyder åben og anonym familierådgivning. 

Svendborg Kommue anvender et 'Bekymringsbarometer'. Bekymringsbarometeret kan du bruge som vejleding til handling, hvis du har bekymringer for et barn eller en ung under 18 år.

Har du mistanke om vold eller seksueller overgreb skal du straks handle– det gør du ved at kontakte Familieafdelingen, Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg på tlf. 62 23 46 00 eller via mail: familieafdelingen@svendborg.dk eller ved at udfylde et underretningsskema på Familieafdelingens hjemmeside.

Er du ung (12-18 år) eller forælder og er usikker på hvor du skal henvende dig, så kan du starte hos Svendborg Kommunes åbne og anonyme ungdomsrådgivning

Har du bemærkninger og forslag til ændringer og tilføjelser til hjemmesiden iøvrigt, er du velkommen til at skrive til bu@svendborg.dk.