SSP

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialsektor og Politi for at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i Svendborg Kommune.

SSP-arbejdet er flere ting, blandt andet samarbejdet mellem skolerne, sociale myndigheder og politiet. Men forebyggelsen blandt børn og unge er alles ansvar – navnlig forældrenes.

SSP konsulenterne er tovholdere for de kriminalpræventive indsatser.

Går du med en bekymring for dit barn eller en ung er du velkommen til at kontakte SSP-konsulenterne, som også vil kunne hjælpe dig med det rette sted for din henvendelse.


Læs mere på SSP`s hjemmeside www.ssp.svendborg.dk