Skoler og skolefritidsordninger (SFO)

Forældre har et ønske om, at det skal gå deres barn godt.

Især i skolen bliver forudsætningerne for dette tydelige, når barnet i den daglige undervisning møder forventningerne om faglig, social og personlig udvikling.

Hvis der er anledning til bekymring over barnets/den unges udvikling eller udviklingsmuligheder, søges det løst i respektfuldt og anerkendende samarbejde med forældrene, som forbliver medansvarlige.

Skolerne har forskellige procedurer for, hvad der kan iværksættes for at kvalificere arbejdet over for det enkelte barn. Klasselæreren og evt. SFO-pædagogen har en central rolle i dette arbejde:

 • Løbende dialog med barnet og forældrene.
 • Observation og iagttagelser. Refleksion/vurdering og beskrivelse ud fra fokuspunkter vedr. barnets funktion og behov.
 • Løbende evaluering via f.eks. prøver og elevplaner.
 • Organisering af undervisningen i en fælles del og en individuel del, undervisningsdifferentiering og holddannelse.
 • Sparring med lærerteam, evt. AKT-lærere, specialundervisere, SFO-pædagoger, socialpædagoger,
 • ledelse.
 • Udarbejdelse af pædagogisk indsatsplan og evaluering af indsatsen samt justering.
 • Sparring med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet skolen.
 • Evt. støtte til at familien/den unge kontakter Rådgivningscentret, Ungerådgivningen m.v.


Ledelsen inddrages i det videre forløb:

 • Evt. observation fra PPR’s AKT-konsulenter.
 • Sparring med PPR’s personale anonymt.
 • Sparring med den sagsbehandler fra Familieafdelingen, der er tilknyttet skolen.
 • Sparring med SSP-konsulent/UU-vejleder.
 • Drøftelse i den tværfaglige gruppe.
 • Evt. indstilling til PPR.
 • Evt. underretning til Familieafdelingen.
 • Evt. visitation til andre foranstaltninger gennem PPR, Familieafdelingen.
 • Det er lederens ansvar at sikre formidlingen til familien vedr. det videre forløb for barnet.