Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der skal bidrage til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og dermed skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.


Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg, konsultationer samt Åbent Hus arrangementer i barnets første leveår.

Sundhedsplejersken har jævnligt forebyggende og sundhedsfremmende samtaler og undersøgelser med alle skoleelever. Herudover tilbydes sundhedspleje efter behov.
 

Arbejdet med børn før skolealderen

Giver barnets trivsel, udvikling eller udviklingsmuligheder grund til bekymring, involveres forældrene, som forbliver medansvarlige.

Sundhedsplejen kan intensiveres via:

 • Hyppigere hjemmebesøg. Også efter barnets 1. leveår, hvor det generelle tilbud ophører.
 • Samarbejde med barnets dagtilbud.
 • Formidling til andre instanser (f.eks. læge, PPR, Familieafdelingen).
 • Hjemmebesøg sammen med anden faggruppe (f.eks. pædagog, fysioterapeut, sagsbehandler, psykolog).
 • Deltagelse i møder i De tværfaglige Grupper og evt. andre ad hoc møder.
 • Underretning til Familieafdelingen i samarbejde med forældrene.

 

Arbejdet med skolebørn

Giver børns trivsel, udvikling eller udviklingsmuligheder grund til bekymring involveres forældrene, som forbliver medansvarlige.

Sundhedsplejens arbejdsområder:

 • Samtaler og evt. supplerende undersøgelse og vejledning.
 • Samarbejde med børns lærere og andre relevante fagpersoner.
 • Formidling til andre relevante instanser
 • (Børn- og ungerådgivningen, læge, PPR).
 • Konsulentfunktion i forhold til skole, og SFO i relation til sundhedsspørgsmål.