Ergoterapeuter og fysioterapeuter med speciale i børn

Ergoterapeuter og fysioterapeuter med speciale i børn

PPRs ergoterapeuter og fysioterapeuter med speciale i børn varetages af terapeuter fra Ergo- og Fysioterapien – tilbud til børn og unge, Sydfyn.

Giver barnets sansemotoriske udvikling eller udviklingsmuligheder grund til bekymring involveres forældrene, som forbliver medansvarlige.

Der tilbydes:

  • Tidlig forebyggende indsats i form af konsultativ rådgivning til forældre og fagpersoner, som kan henvende sig telefonisk eller på mail med beskrivelse af barnets ressourcer og vanskeligheder samt den bekymrende problemstilling.
  • Et konsultativt hjemmebesøg/besøg i barnets dagtilbud sammen med forældre. Der rådgives og vejledes ud fra observationer og indledende undersøgelse samt beskrivelsen af barnets ressourcer og vanskeligheder samt den bekymrende problemstilling.
  • Mulighed for fortsat rådgivning til og vejledning af forældre og fagpersoner efter indstilling til PPR. Indsatsen foretages på baggrund af barnets ressourcer og vanskeligheder samt familiens samlede situation.
  • Ved behov for et egentligt ergo- eller fysioterapeutisk behandlingsforløb kan der i samråd med familien ske henvendelse til Familieafdelingen med ansøgning om bevilling af et sådant forløb efter Servicelovens § 11.3. Ved bevilling af et behandlingsforløb varetages dette af terapeuter fra Ergo- og fysioterapien.
  • Ved behov kan der tilbydes fortsat rådgivning og vejledning efter nærmere aftale f.eks. ved barnets overgang fra et dagtilbud til et andet og ved barnets skolestart.