Klubber

Klubberne dækker målgruppen 4. til og med 6. klasse.

Enkelte klubber har medlemmer op til 18 år. Klubberne er et opholdssted for børn/unge efter skoletid, som er trygt og inspirerende.

I Børnely og Holbøllsminde er der 19 specialpladser. Tilbuddet er, foruden klubaktivitet, et værested for børn/unge, der har et særligt behov.

Klubberne samarbejder med de øvrige tilbud til børn og unge, og de indgår aktivt i det forebyggende og tværfaglige samarbejde.

Der er 30 fripladser (pladser uden forældrebetaling) som disponeres i samarbejde med SSP.