Tankefuld - set udefra

Bo- og aflastningstilbuddet i Tankefuld

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld - Døgntilbud til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld holder til i et nybygget og moderne byggeri beliggende i den Vestre bydel, på Sofielund skovvej 180, 5700 Svendborg og er et tilbud for børn og unge i alderen 3-18/25 år. Der kræves henvisning fra sagsbehandler i Familieafdelingen.

Formål:

Der tilbydes døgnophold med pædagogisk praktisk støtte og omsorg, hvor formålet er, at sikre de unges trivsel og udvikling, samt yde aflastning for familier med børn med fysisk og psykisk handicap.

Bodelen henvender sig som tilbud for børn og unge med livslange, vidtgående, fysiske og psykiske handicap i alderen 3-18/25 år. Vi varetager barnets hele forsørgelse og yder specialiseret viden og indsats i forhold til børn med vidtgående handicap og multiple funktionsnedsættelser. Der samarbejdes tæt med pårørende og dagtilbud for at skabe de bedste vilkår for husets børn og unge.


Aflastningen er et tilbud, der har tilknyttet hjemmeboende børn og unge med varige og betydelige nedsatte funktionsevner. Børnene og de unge frekventerer på skift tilbuddet af kortere eller længere varighed og der er fokus på at skabe en hverdag i hjemlige trygge rammer baseret på den enkeltes ressourcer, behov og interesser. Der laves aflastningsplaner for 1 år ad gangen.

Målgruppen:

Børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld er et døgntilbud efter Servicelovens paragraf 66, stk. 1, nr. 6 samt paragraf 107.