Selvmordsforebyggelse / Selfo

Svendborg kommune har etableret en behandlingskæde ift. børn og unge med selvmordsadfærd og har samarbejde med Klinik for Selvmordstruede, som er en afdeling under Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, OUH. Tilbuddet er opbygget således, at kommunale fagpersoner kan henvende sig til

SELFO-teamets kontaktpersoner:

Henvendelse skal ske til Modtagelsen i Familieafdelingen via telefon 62234600 eller via mail til familieafdelingen@svendborg.dk

Kontaktes inden for almindelig arbejdstid mandag-fredag.