Familiecentret


Familiecentret ligger på Ørbækvej 42 A i den nordøstlige del af Svendborg.

For at blive tilknyttet FamilieCentret skal barnet og familien visiteres fra Familieafdelingen – det vil sige, at barnet eller den unge og familien skal have særlige behov i et omfang, så de tilhører niveau 3,5-5 i Bekymringsbarometret
 

  • enten efter at Familieafdelingen har udarbejdet en børnefaglig § 50 undersøgelse
  • eller efter at Familieafdelingen har afdækket situationen for barnet og familien og der i Familieafdelingen er truffet afgørelse om tildeling af en korterevarende indsats efter reglerne i servicelovens § 11.3.14


Børnene og familierne henvises til Familiecentret fra en visitator eller en sagsbehandler i Svendborg Kommunes Familieafdeling.

Familiecentret tilbyder behandling og praktisk, pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. Målet er at sikre børnenes og de unges udvikling og trivsel.

De familier, Familiecentret som oftest møder, har børn med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer og særlige vanskeligheder.

Når Familiecentret har modtaget § 50 undersøgelse, handleplan og visitationsskema fra Familieafdelingen afholdes der samtale med familien og Familiecentret udarbejder sammen med familien en behandlingsplan, der tager afsæt i den handleplan, som Familieafdelingen har fremsendt. Behandlingsplanen skal godkendes i Familieafdelingen.
Derefter afholder Familiecentret et indskrivningsmøde, hvor familiebehandler i Familiecentret sammen med familie og sagsbehandler fra Familieafdelingen tilrettelægger det videre forløb. Ofte deltager barnets dagtilbud eller skole også i dette indledende møde.

Varigheden af forløbet i Familiecentret fastlægges af visitator eller sagsbehandler i Familieafdelingen i samråd med familiebehandleren fra Familiecentret. Der afholdes lovpligtige opfølgningsmøder første gang efter 3 måneder og derefter minimum hver 6. måned. Ofte deltager barnets dagtilbud eller skole i opfølgningsmøderne.
Nogle gange giver Familiecentret rådgivning og vejledning til forældrene alene, og andre gange til børn/unge og forældre sammen.

Familiecentret er et ambulant behandlingstilbud i henhold til Servicelovens § 52