Hvilken rolle har de enkelte faggrupper og hvordan agerer de ?

Her beskrives de enkelte faggrupper, og hvordan de bruger deres faglighed, når de er bekymrede over et barns signaler/adfærd eller udvikling.

Bekymringen drøftes altid med nærmeste leder og som udgangspunkt også med forældrene og barnet.