Bekymringsbarometer

Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4  Niveau 5 

Barnets udviklingsperspektiv 

 Barnet udvikler sig almindeligt – følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk – har alm. selvværd og alm. udsving og har udviklingspotentiale. Barnet er udsat for en større pludselig belastning, skilsmisse, dødsfald og lign.
Barnet bliver f.eks. mere urolig, har flere konflikter, har døgnrytme- eller vækstproblemer, bliver sløv, forsinket udvikling, følelsesmæssige- eller adfærdsmæssige vanskeligheder, har hoved- eller mavepine eller får fagproblemer i skolen
Barnet har permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Barnet viser lettere tegn på, at noget er galt med symptomer som:
Ensomhed, vægtproblemer, tristhed, forsinket udvikling, udadreagerende adfærd, konflikter, mobning, traumer, sprogvanskeligheder mm. 
Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser tydelige tegn på, at noget er galt, f.eks. ikke alderssvarende udvikling eller tilbagegang i udvikling (følelsesmæssigt, socialt, intellektuelt, personligt)
Kan ikke lege, har mange konflikter, socialt isoleret, svære adfærdsvanskeligheder, lille voksen, kriminel, begyndende misbrug, seksualiseret adfærd, alvorligt handicap, traumer
Barnet viser daglig signaler og
mistrives alvorligt, f.eks. Ikke
alderssvarende udvikling eller
tilbagegang i udvikling (følelsesmæssigt,
socialt, intellektuelt,
personligt ), destruktiv adfærd,
selvmordstanker, svær
kontaktsvaghed, psykisk sygdom,
alvorligt traume, incestoffer,
misbrug, kriminalitet, eller meget
svær handicap med behov for
pleje og overvågning

Niveauet for forældreomsorgen

Og/eller

Forældrekompetencen er god.
Gode kompetencer til at løse hverdagens problemer.
Gode til at søge rådgivning ved særlige problemer.
Har ofte et netværk at trække på.
Og /eller

Forældreomsorgen er midlertidigt nedsat p.g.a. krise, skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed, periodevis misbrug eller kortvarig psykisk sygdom.
Eller forældrene magter ikke barnets midlertidige problemer.
Har måske et godt netværk
Og/eller

Forældreomsorg – og evne kan forbedres med særlig støtte og fagfolks rådgivning.
Eller forældrene har permanent nedsat forældreomsorg f.eks. p.g.a. psykisk sygdom, dårlig begavelse mv.
Har måske et godt netværk. 
Og/eller

Forældreomsorgen er stærkt reduceret og belastninger i familien magtes ikke.
F.eks. psykisk sygdom, kriminalitet eller misbrug og/ eller stærkt nedsat forældreevne, manglende empati, kan ikke tilsidesætte egne behov, udøver psykisk eller fysisk vold.
Intet eller dårligt netværk.
Og / eller
 
Forældreomsorgen mangler helt.
Familien har alvorlige personlige, psykiske, sociale, økonomisk og/eller netværksmæssige problematikker f.eks. mange konflikter, udøver svær vold, kriminalitet eller incest.
Har ingen grænser, ingen forandringskompetence, ingen empati, alvorlige traumer.
Intet eller dårligt netværk.
         
Opgaven klares i det daglige rum.
Evt. involvering af dagtilbud, skole og det forebyggende og sundhedsfremmende system.
Opgaven klares i det daglige rum.
Involvering af dagtilbud, skole og det forebyggende og sundhedsfremmende system.
Evt. rådgivning i småbørnsfora / skolefora
Opgaven kræver bistand fra andre med involvering af dagtilbud, skole og det forebyggende og sundhedsfremmende system samt stillingtagen til videre forløb i småbørnsfora / skolefora.
Evt. belæg for korterevarende støtte via § 11.3.
Opgaven kræver bistand fra andre.
I handlingen indsættes massiv støtte i det daglige rum, evt. også udenfor det daglige rum.
Underretningspligt.
§ 50 undersøgelse.
Myndighedsudøvelse.
Sociale støtteforanstaltninger.
Opgaven løses særlige steder.
I handlingen iværksættes massiv indsats.
Underretningspligt.
§ 50 undersøgelse.
Massive sociale støtteforanstaltninger, herunder anbringelse udenfor hjemmet.