Yderligere information

”Seksuelle overgreb finder sted i alle sociale lag, og alle børn kan risikere at blive udsat for krænkelse.

Nogle børn er dog mere udsatte end andre, fx børn, der vokser op under ustabile familieforhold eller i perioder bor med andre voksne end forældrene.

Børn, der har oplevet vold eller har været vidne til vold i hjemmet.

Børn, der mobbes og/eller har mange skoleskift. Børn, der har haft belastende oplevelser i deres opvækst, fx sygdom og død i familien.

Overgrebet behøver ikke være begået af en fremmed. Langt de fleste overgreb begås af en person, som barnet kender og har tillid til.” (Folder: Hvordan tackler du seksuelle overgreb; Socialstyrelsen.)