Dagtilbud

Dagtilbuddets kerneydelser relaterer sig til den særlige erfaring og viden fra den pædagogiske praksis

 • I at alle børn i dagtilbuddet skal have en hverdag, hvor barnet kan opleve sig set og anerkendt af såvel voksne som andre børn.
 • l at det er alle dagtilbuds opgave, at tilrettelægge pædagogikken, så den tilpasses den aktuelle
 • børnegruppe.
 • I at det er dagtilbuddets ansvar, at forstå og fortolke det enkelte barns intentioner, signaler og kommunikation.


Hvis der er anledning til bekymring over barnets/den unges udvikling eller udviklingsmuligheder, søges det løst i respektfuldt og anerkendende samarbejde med forældrene, som forbliver medansvarlige.

Procedure:

 • Dagplejeren/pædagogen drøfter bekymringen i internt netværk.
 • Dagplejeren/pædagogen drøfter bekymringen med forældrene.
 • Andre faggrupper inddrages evt. konsultativt.
 • Der indgås aftale om målrettede observationer af barnets udvikling, adfærd og trivsel.
 • De valgte indsatser beskrives og iværksættes.
 • I dialog mellem forældrene og dagplejeren/pædagogen drøftes det, hvorledes der kan samarbejdes om at støtte barnets udvikling, adfærd og trivsel.
 • Dagplejeren/pædagogen yder råd og vejledning til forældrene.
 • Det aftalte beskrives og iværksættes.
 • Indsatsen evalueres løbende.
 • Udebliver den ønskede ændring i barnets udvikling, trivsel eller adfærd har den pædagogiske.


Teamleder har ansvaret for, at barnets udvikling, trivsel eller adfærd tages op på tværfagligt møde, og evt. for indstilling til PPR eller underretning til Familieafdelingen.

Underretningen skal underskrives af dagtilbudslederen.

 • Den pædagogiske Teamleder har ansvaret for at formidle til andre faggrupper.
 • Den pædagogiske Teamleder har altid ansvaret for det videre forløb – som skal sikre barnets trivsel, så længe barnet er i pågældende institution.