Dykker planter ålegræs på havbunden. Foto fra Vejle Sund Fjord
Dykker planter ålegræs på havbunden. Foto fra Vejle Sund Fjord

Projekt 'Liv i Lillebælt'

Svendborg Kommune arbejder sammen med 10 andre jysk/fynske kommuner i projekt ’Liv i Lillebælt’ på at genoprette liv på havbundene i farvandene omkring os.

Et forprojekt i det fælleskommunale projekt 'Liv i Lillebælt' har set nærmere på tilstanden i Lillebælt. Resultaterne taler desværre klart: Det står skidt til under havoverfladen, og det gælder i særdeleshed Det Sydfynske Øhav.

En stor del af havbunden ligger helt død. Torsk og fladfisk forsvinder og hvert år i sommerperioden bliver havet ramt af iltsvind. 

Derfor har kommunerne Lillebælt rundt allerede længe været i gang med at undersøge, hvordan udviklingen kan vendes og sunde havmiljøer kan genoprettes.

Bedre biodiversitet og klima på havbunden

Resultaterne af undersøgelserne viser, at det er højst nødvendigt at reducere mængden af næringsstoffer, der bliver udledt i havet, hvis vi skal forsøge at genoprette en sundere miljøtilstand i Lillebælt. 

Rapporterne fra forprojektet udarbejdet af DTU Aqua peger dog også på, at man parallelt kan gøre en forskel med andre helt konkrete indsatser, der skaber bedre livsbetingelser på forholdsvist kort tid:

Man kan blandt andet etablere nye stenrev, som giver bedre levevilkår for planter, fisk og småfisk. Det samme kan enge af ålegræs, som derudover også tilbageholder mere CO2 end skovene på land.

Det er en række kommuner allerede i fuld sving med, og i Svendborg Kommune forventer vi at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at gå i gang i løbet af 2024.


Fakta om 'Liv i Lillebælt'

Forprojektet er udarbejdet af forskere og eksperter fra Center for Marin Naturgenopretning i samarbejde med VELUX fonden og samlet i ro rapporter af DTU Aqua, der kan downloades som bilag her nederst på siden.

Bevillingen til forprojektet er givet under VELUX FONDENs miljøprogram, som fremmer et sundt havmiljø, der kan stå imod klimaforandringerne.

De 11 deltagende kommuner er Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø Kommune.

Administrationen i Svendborg Kommune samarbejder tæt med Ærø Kommune om realisering af de konkrete indsatser i farvandene omkring Ærø.

Bliv klogere på naturgenopretning under havet på Center for Marin Naturgenopretnings hjemmeside