Udviklingsstrategi 2023-2035

Hvordan ser Svendborg ud om 12 år, hvis vi skal forestille os den bedste version af kommunen?

Det giver kommunens udviklingsstrategi for 2023-2035 med titlen 'Svendborg - fra mere til bedre' et bud på. 

Udviklingsstrategien sætter retningen for, hvordan politikere og lokale aktører prioriterer og sigter efter, at livet i kommunen skal se se ud for borgere, studerende, pendlere, erhvervsdrivende, foreninger, turister m.fl.

Det gør den med en række signaturprojekter, der tager afsæt i fem nøje udvalgte styrkepositioner: natur, det maritime, kultur og bevægelse, uddannelse og turisme. 

Udviklingsstrategien danner grundlaget for revisionen af kommuneplanen. Det er kommuneplanen, der lægger rammerne for kommunens fysiske udvikling i de næste 12 år og fastlægger anvendelsen for kommunens arealer, fx på Svendborg Havn, hvor der løbende udvikles projekter, bygges og anlægges til mange forskellige formål.

Find hele udviklingsstrategien og læs mere om styrkepositionerne og signaturprojekterne her.

Visionen: Fra mere til bedre 

I Svendborg gør vi det vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere. Vi giver tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og skabe det gode liv her. Vi har samtidig udsyn: Blik for, hvordan Svendborgs særlige ekspertiser og fordele kan blive til gunst for verden – og være med til at sikre vores grundlag for det gode liv. Svendborgs styrker er vores råstof og kompas for udviklingsarbejdet, der skaber bedre erhverv, oplevelser, viden og vigtig arbejdskraft rundt om vores kernevelfærd.

Svendborgs fem styrker 

Svendborg Kommunes status som Cittaslow-kommune betyder, at vi allerede udvikler med tanke for kvalitet og omhu og tager afsæt i lokale særpræg og samarbejder. Det er det fundament, udviklingsstrategien bygger videre på ved at udnytte egnens fordele fokuseret og bæredygtigt. 

Sammen med det lokale erhvervs- og foreningsliv har vi derfor fundet frem til, hvilke særlige styrker Svendborg - og hele egnen - har. Resultatet er fem styrker, som skal være pejlemærker for kommunens udvikling: natur, det maritime, kultur, uddannelse og turisme. 

Natur

Svendborgs unikke istidslandsskab, det smukke øhav og naturen i byerne. Naturen giver os rige muligheder for at være aktive i det fri og til finde ro til fordybelse – til det gode liv. Vi sikrer en god balance mellem at bruge naturen og beskytte naturen ved at give naturen mere plads og øge biodiversiteten.

Det maritime

Svendborgs direkte adgang til Øhavet giver exceptionelle muligheder for at kickstarte eller forfine særlige ekspertiser i maritimt erhverv og iværksætteri eller specialisere sig i en maritim uddannelse.

Kultur og bevægelse 

Svendborg bliver kendt som Danmarks bedste kulturhus med et mangfoldigt kulturliv på hele egnen. Vores lokale og nationale kultur - arv er med til at danne grundlaget for en fælles identitet. Borgere og turister i alle aldre introduceres til vores rige historie og får gode muligheder for at vedligeholde kendskabet til den.

Uddannelse

Svendborg som Danmarks bedste by for det gode studieliv: under uddannelsen, i fritiden, på vej ind på arbejdsmarkedet. Vi til - byder verdens bedste maritime uddannelser og professionsuddannelser, der gør det muligt på én gang at blive til noget og blive her.

Turisme 

Vores gæster har lyst til at besøge Svendborgs attraktioner og forrygende outdoor-oplevelser hele året rundt. Vi tilbyder både kendte og alternative overnatningsmuligheder og er kendt som fremragende værter.