Skovrejsning nordøst for Svendborg

Svendborg Kommune har indledt et samarbejde med Naturstyrelsen og Vand g Affald om et stort skovrejsningsprojekt nord for Svendborg.

Der har været afholdt et orienteringsmøde for alle lodsejere den 30. januar. Oplæg fra mødet kan ses herunder.

I øjeblikket arbejder Naturstyrelsen på en miljøvurdering af samarbejdsaftalen. I den forbindelse vil der blive afholdt et borgermøde den 11. marts.

Der arbejdes med to projektområder, som kan ses af kort herunder.

Forud for de tre parters accept af at arbejde videre med skovrejsningen er der udarbejdet et screeningsnotat af området. Det kan også ses herunder. 

 

Nyhedsbrev
Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev om skovrejsningen ved at sende en mail til Anni Borup (abo@nst.dk). I emnefeltet skal stå: Tilmelding til nyhedsbrev om skovrejsning ved Svendborg