Skovrejsning nordøst for Svendborg

Svendborg Kommune har indledt et samarbejde med Naturstyrelsen og Vand g Affald om et stort skovrejsningsprojekt nord for Svendborg.

Borgermøde den 29. juni 2020 kl. 17-19
Mødet er for alle med interesse i projektet. På mødet vil vi informere om projektet, baggrunden for skovrejsningen, og hvordan skoven planlægges.
Mødet er desuden et offentligt møde om miljøvurderingen af forslaget til samarbejdsaftalen mellem de tre parter, som Naturstyrelsen har udarbejdet.

Mødet afholdes både elektronisk og med mulighed for at møde op i byrådssalen på Rådhuset i Svendborg.
Hvis du ønsker at deltage i mødet, skal du sende en mail til charlotte.vesterlund@svendborg.dk senest onsdag den 24. juni. Du vil herefter modtage et link, som giver dig adgang til mødet. Hvis du ønsker at møde op i byrådssalen skal du sende en mail til samme adresse.

Under selve mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål via en chatfunktion, men har du spørgsmål til projektet, kan de med fordel sendes til samme mailadresse senest onsdag den 24. juni. De vil så blive indarbejdet i præsentationerne.
 

Du kan læse mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.
 

Lodsejermøde den 30. januar 2020
Oplæg fra mødet kan ses herunder.

 

Forud for de tre parters accept af at arbejde videre med skovrejsningen er der udarbejdet et screeningsnotat af området. Det kan også ses herunder. 

 

Nyhedsbrev
Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev om skovrejsningen ved at sende en mail til Anni Borup (abo@nst.dk). I emnefeltet skal stå: Tilmelding til nyhedsbrev om skovrejsning ved Svendborg.