Skovrejsning nordøst for Svendborg

Svendborg Kommune har indledt et samarbejde med Naturstyrelsen og Vand g Affald om et stort skovrejsningsprojekt nord for Svendborg.

Borgermødet planlagt til den 11. marts 2020 er aflyst.
 

Den 30. januar blev der afholdt et lodsejermøde. Oplæg fra mødet kan ses herunder.

I øjeblikket arbejder Naturstyrelsen på en miljøvurdering af samarbejdsaftalen.

Der arbejdes med to projektområder, som kan ses af kort herunder.

Forud for de tre parters accept af at arbejde videre med skovrejsningen er der udarbejdet et screeningsnotat af området. Det kan også ses herunder. 

 

Nyhedsbrev
Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev om skovrejsningen ved at sende en mail til Anni Borup (abo@nst.dk). I emnefeltet skal stå: Tilmelding til nyhedsbrev om skovrejsning ved Svendborg.

 

Information på Naturstyrelsens hjemmeside
Der vil også løbende blive informeret om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside. Læs mere her