Nyt børnehus på Thurø

Svendborg Kommune har det seneste år oplevet en stigning i antallet af 0-5-årige. For at Svendborg Kommune fortsat kan imødekomme pladsgarantien, og for at det som hovedregel fortsat skal være muligt at tilbyde plads på Thurø til de børn, som bor på øen, blev der i budget 2022 afsat et anlægsbudget til at etablere et nyt børnehus på Thurø.

I løbet af foråret 2023 går Svendborg Kommune i gang med at bygge og etablere et nyt børnehus på Thurø med 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på øen.

Med etableringen af det nye børnehus følger også et anlægsprojekt af et 4-benet signalreguleret kryds, hvor der i dag er et T-kryds. Dette gøres blandt andet for at opretholde trafiksikkerheden for alle - men særligt for de bløde trafikanter, som kommer til at færdes omkring børnehuset.

Ombygningen af krydset løber fra 1. maj til 23. juli 2023.

I løbet af uge 23 vil den resterende del af det levende hegn langs Bergmannsvej blive fældet.

I perioden fra 12. juni til 23. juni 2023 vil det være nødvendigt at spærre for Eriksholmsvej mellem Rønnebærvænget og Brovejen. Omkørsel vil være skiltet. Der vil stadig være gennemkørsel for cyklister.

Find mere information om det nye børnehus, trafikinformation og andet nedenfor.