Nyt børnehus på Thurø

I løbet af foråret 2023 går Svendborg Kommune i gang med at bygge og etablere et nyt børnehus på Thurø med 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på øen.

Svendborg Kommune har det seneste år oplevet en stigning i antallet af 0-5-årige. For at Svendborg Kommune fortsat kan imødekomme pladsgarantien, og for at det som hovedregel fortsat skal være muligt at tilbyde plads på Thurø til de børn, som bor på øen, blev der i budget 2022 afsat et anlægsbudget til at etablere et nyt børnehus på Thurø.

NYT om åbningen af børnehuset - se afsnittet "Åbning af nyt børnehus på Thurø" nedenfor.

Find mere information om det nye børnehus, trafikinformation og andet nedenfor.