Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen 2021 - 2024 er en pulje med over 20 millioner til byfornyelse i Svendborg Kommune, med undtagelse af Svendborg by.

Landsbyfornyelsespuljen udgør ca.  23 millioner fra 2021 til 2024, og kan anvendes til indsatser der medvirker til at forskønne lokalområderne. Puljen udgøres af statslige og kommunale midler.  

Landsbyfornyelsespuljen kan anvendes i hele Svendborg Kommune, på nær Svendborg by, da byen har flere end 4000 indbyggere.