Landsbygade med kig til stråtækte bindingsværkshuse og træer langs vejen
Gade i Gudme - Foto af Morten Eriksen

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022 er en pulje med 23 millioner kroner til by- og bygningsfornyelse i Svendborg Kommune. Landsbyfornyelsespuljen udgøres af statslige og kommunale midler og kan anvendes i landområder og i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Bygningsrenovering og nedrivninger

Midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019-2020 har været anvendt til at støtte renovering af bevaringsværdige huse, forbedring og istandsættelse af forsamlingshuse samt til nedrivning af udtjente bygninger. Disse puljer er nu lukket ned og kan ikke søges længere.

Områdefornyelse i mindre byer

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at midlerne fra Landsbyfornyelsespuljen 2021-2022 anvendes til områdefornyelse af udvalgte byer i kommunen.

I første omgang er godt 11 millioner kroner fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 kanaliseret til Hesselager. Læs mere om projektet her.

Herudover er det besluttet, at 7,4 mio. kroner skal gå til områdefornyelse af Lundby og Landet på Tåsinge. Dette projekt igangsættes i løbet af 2023-2024.

Landsbyfornyelsespuljen 2023

Staten har afsat i alt 151 mio. kroner til landsbyfornyelse, hvoraf 3,7 mio. kroner er øremærket Svendborg Kommune. I forbindelse med landsbyfornyelse udgør statens støtteandel 60%, mens kommunen bidrager med 40 %. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan midlerne fra landsbyfornyelsespuljen 2023 skal udmøntes. Det ventes at ske inden udgangen af 2023.