Landsbygade med kig til stråtækte bindingsværkshuse og træer langs vejen
Gade i Gudme - Foto af Morten Eriksen

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022 er en pulje med 23 millioner kroner til by- og bygningsfornyelse i Svendborg Kommune. Landsbyfornyelsespuljen udgøres af statslige og kommunale midler og kan anvendes i landområder og i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Bygningsrenovering og nedrivninger

Midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019-2020 har været anvendt til at støtte renovering af bevaringsværdige huse, forbedring og istandsættelse af forsamlingshuse samt til nedrivning af udtjente bygninger. Disse puljer er nu lukket ned og kan ikke søges længere.

Områdefornyelse i mindre byer

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at midlerne fra Landsbyfornyelsespuljen 2021-2022 anvendes til områdefornyelse af udvalgte byer i kommunen.

I første omgang er godt 10 millioner kroner fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 kanaliseret til Hesselager. Læs mere om projektet her.

Landsbyfornyelsespuljen 2023

I Finansloven for 2023 lægges der op til, at der bevilliges 100 millioner på landsplan. Det er færre midler end tidligere. Hvis Svendborg Kommune får del i midlerne, er det en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen, hvad midlerne skal bruges til.