Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen 2021 - 2024 er en pulje med over 20 millioner til byfornyelse i Svendborg Kommune, med undtagelse af Svendborg by.

Puljen er afsluttet for 2021. Du kan derfor ikke længere søge midler til fredede og bevaringsværdige bygninger.

 

Landsbyfornyelsespuljen udgør ca.  23 millioner fra 2021 til 2024, og kan anvendes til indsatser der medvirker til at forskønne lokalområderne. Puljen udgøres af statslige og kommunale midler.  

Landsbyfornyelsespuljen kan anvendes i hele Svendborg Kommune, på nær Svendborg by, da byen har flere end 4000 indbyggere.

Er tilskuddet under 150.000 kr. vil det blive vurderet af forvaltningen om det lever op til kravene.

Er tilskuddet større end 150.000 kr. skal ansøgningen politisk behandles og vedtages af Teknik- og Erhvervsudvalget.

Da ikke alle ansøgninger kan imødekommes på samme tidspunkt er der forskel på, hvad der gives tilskud til i 2021 og i 2022.