Nærbillede af et grønt kålhovede påsat klimahandleplan 2022-logo bestående af klynge af kvadrater i forskellige farver

Klima og grøn omstilling

Svendborg Kommune arbejder seriøst med at reducere energiforbruget og udfase fossile energikilder. Det skal desuden gøres lettere for borgerne at træffe de klimavenlige valg.

Klik på overskrifterne herunder for at læse mere om kommunens CO2-opgørelser eller Svendborg Kommunes samlede klimahandleplan.

Klimahandleplanen er en grundig plan for, hvad vi sammen i kommunen helt konkret skal gøre for at nå vores mål om klimaneutralitet og robusthed. Som borgere, virksomheder, institutioner, hver især og i fællesskab.

Du kan selv gå på opdagelse i handleplanen, hvis der er noget særligt, du interesserer dig for. Eksempelvis spørgsmål om fødevarer, om transport eller landbrug og skovbrug. 

Dokumenterne er tilgængelige som bilag i bunden af hvert afsnit.

Svendborg Kommunes klima- og energipolitik, som handleplanen er baseret på, finder du i oversigten her.