Lokalområder - udvikling

Byrådet i Svendborg Kommune har besluttet at afsætte 2 mio kroner hvert år til anlægsprojekter, der kan fremme udviklingen i lokalområderne. Puljen bruges til at kunne realisere større projekter og kan også bruges som medfinansiering til eksterne fonde.
Puljen behandles løbende, så hvis du har en god ide, gå sammen med andre gode kræfter og send en ansøgning af sted.