Lokalområder - udvikling

I Svendborg har vi den vision, at vi skaber tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvad enten vi bor, arbejder eller besøger Svendborg. Vi ønsker at udvikle kommunen med omhu og omtanke i alt, hvad vi gør – og med udgangspunkt i Svendborg Kommunes særlige by- og landsbymæssige muligheder, den maritime historie og de landskabelige kvaliteter.

Kommunalbestyrelsen bakker op om udvikling af lokalområderne. Det skal ske med blik for områdernes særlige identitet, lokale fællesskaber og adgang til naturen.

Borgerne er afgørende for at realisere visionen. Det er borgerne, der danner fællesskaberne og kender områdernes styrker og skjulte potentialer.

Hvad drømmer I om? Svendborg Kommune vil gerne understøtte borgernes ideer for deres lokalområder. Du kan her læse, hvilke projekter, der allerede er i støbeskeen, og ellers kan du ringe eller skrive til os, så tager vi en snak.