Naturområde
Naturområde

Naturområder

Du er velkommen i Svendborg Kommunes skove og naturområder. Svendborg Kommune ejer og administrer over 40 skove og naturområder. Størstedelen af områderne ligger tæt ved Svendborg by.

Alle kommunes naturområder er åbne for publikum døgnet rundt - året rundt. Til fods må du færdes overalt, og på cykel må du færdes på veje og stier. Hunde er velkommen i snor.

Du kan leje kommunens områder, hvis du vil afholde et privat arrangement for over 30 personer, eller et kommercielt arrangement. Tilladelse søges under Selvbetjening.

 

Skansen ved Vindebyøre

På den nordligste spids af Tåsinge ligger et særligt skønt naturområde på ca. 27 ha, kaldet Vindebyøre. Skansen, som er den yderste græsklædte odde, er et overdrev, der bliver afgræsset med kreaturer for dermed at bevare området som et åbent græsareal. På overdrevet findes mange spændende blomster og buske. Bagved Skansen ligger Vindeby Nor, som er en lav fugtig strandeng, der ligesom odden er yngleplads for mange fugle. Fra Skansen kan du nyde den fantastisk flotte udsigt over Svendborg Havn og følge med i skibstrafikken på Svendborg Sund.

 

Ørkild Voldsted og Mølledammene

Danmarks største voldsted ligger lige ved Skoven Rottefælden i Svendborg centrum. Ørkild Voldsted er et voldsted efter en stor borg, som blev bygget i 1100-1200-tallet, formodentlig af Valdemar den Store. Borgen brændte i 1534 under Grevens Fejde og har siden da ligget som et stort voldsted midt i byen. Voldstedet holdes i dag fri for bevoksning af får. Ved at holde arealet fri for bevoksning, vil voldstedet fremstå tydeligt i landskabet og vidne om Svendborgs tidlige historie.

 

Andre naturområder

Kommunen har mange andre smukke naturområder, som ligeledes er besøget værd.