Trappebækken

Skovbrugerråd

Svendborg Kommunes Skovbrugerråd

Svendborg Kommune vedtog i efteråret 2020 en Skovstrategi for de kommunale skove samt Forvaltningsplaner for de enkelte skove. Her blev det besluttet at danne et Skovbrugerråd for de kommunale skove. I rådet kan borgere, interesseorganisationer og Svendborg Kommune mødes og drøfte udviklingen af de kommunale skove. Vi ønsker at tilgodese alle brugere og naturen bedst muligt.

I kommissoriet kan du læse mere om Skovbrugerrådets arbejde.

Ved valg af repræsentanter i rådet lægger vi vægt på at få et bredt favnende udvalg af interesser, så både rekreative og naturinteresser kommer i betragtning. Der forventes afholdt to møder årligt.

Borgere, som ønsker at deltage i rådet, skal være bosat i Svendborg Kommune. Rådsmedlemmerne sidder i en periode på fire år.

I efteråret 2021 blev der taget initiativ til oprettelse af skovbrugerrådet, men på grund af manglende interesse for at deltage, er oprettelse af skovbrugerrådet udsat.