Trappebækken

Skovbrugerråd

Nu dannes Svendborg Kommunes Skovbrugerråd – vil du være med?

Svendborg Kommune vedtog i efteråret 2020 en Skovstrategi for de kommunale skove samt Forvaltningsplaner for de enkelte skove. Her blev det besluttet at danne et Skovbrugerråd for de kommunale skove. I rådet kan borgere, interesseorganisationer og Svendborg Kommune mødes og drøfte udviklingen af de kommunale skove. Vi ønsker at tilgodese alle brugere og naturen bedst muligt.

I kommissoriet kan du læse mere om Skovbrugerrådets arbejde.

Ved valg af repræsentanter i rådet lægger vi vægt på at få et bredt favnende udvalg af interesser, så både rekreative og naturinteresser kommer i betragtning. Der forventes afholdt to møder årligt.

Borgere, som ønsker at deltage i rådet, skal være bosat i Svendborg Kommune. Rådsmedlemmerne sidder i en periode på fire år.

Hvis du eller din organisation gerne vil være repræsenteret i Svendborg Kommunes Skovbrugerråd, skal du/I sende os en anmodning herom senest den 15. oktober 2021.

 

Anmodningen sendes til ti@svendborg.dk.

I anmodningen vil vi gerne have:

  • Dit navn og adresse
  • Dine kontaktoplysninger – mail og telefonnummer
  • En beskrivelse af hvorfor du gerne vil deltage

Den 4. oktober 2021 en tilbagemelding om, hvem der er udpeget til at deltage i Skovbrugerrådet.