Arkitektur

Arkitektur og kulturarv

Svendborg Kommune har mange fine arkitektoniske værdier og mange fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

De fine fysiske rammer fremmer oplevelserne og herlighedsværdierne. Og de fremmer også tiltrækningen af nye borgere, understøtter erhvervsudviklingen, tiltrækker turister og skaber identitet.

I Svendborg Kommune er der flere tiltag, som understøtter de fysiske rammer.

Arkitekturprisen
Svendborg Kommune anerkender årligt indsatsen for at gøre kommunen til et smukkere sted at bo med en arkitekturpris.

Prisen gives til det eller de projekter, som er særligt vellykkede - og der kan både være tale om bygninger, til-/ og ombygninger eller anlæg.

Med prisen følger ud over æren en plakette, der kan mures ind i den præmierede bygning eller det præmierede anlæg.

Arkitekturpolitikken
Med arkitekturpolitikken opfordrer Svendborg Kommune alle til at gøre deres til at sikre en god arkitektur - ikke kun for at værne om de nuværende unikke by- og landskabskvaliteter, men også for at understøtte en nyskabende og eksperimenterende arkitektur i nyt byggeri.

Bygningskulturarv
Svendborg Kommune arbejder sammen med Svendborg Museum og Foreningen By og Land Sydfyn for at udbrede oplysning om og engagement for kulturarven.

Det sker gennem debat, oplysning og aktiviteter om bygningskulturen i Svendborg Kommune.

Bygningskultur 2015
Svendborg Kommune har siden 2010 deltaget i 'Bygningskultur 2015', som er et projekt under Kulturstyrelsen og Realdania.

En indsats er målrettet Danmarks cirka 9000 fredede bygninger, den såkaldte fredningsgennemgang. En anden indsats er rettet mod kommunernes arbejde med de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i by og på land.