Arkitektur

Svendborg Kommune har mange fine arkitektoniske værdier og mange fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. De fine fysiske rammer fremmer oplevelserne og herlighedsværdierne. Og de fremmer også tiltrækningen af nye borgere, understøtter erhvervsudviklingen, tiltrækker turister og skaber identitet. I Svendborg Kommune er der flere tiltag, som understøtter de fysiske rammer.