Indvielse af dele-elbiler

Klimatiltag for borgere

Svendborg kommune har flere projekter og aktiviteter, som er målrettet borgerne eller støtter op om borgerinitiativer. Kommunen kan ikke alene løfte opgaven med at reducere energiforbruget og omstille til vedvarende energikilder. Det er derfor vigtigt, at borgerne også er aktive og samarbejder med kommunen.