Energieffektive lysarmaturer

Projekter i kommunen

Svendborg Kommune har flere initiativer, som skal sikre at målene nås. Nogle sker internt i kommunen, andre i samarbejde med andre kommuner

Emner på denne side

Det Innovative Energispareprojekt

Klima- og energikoordinator         CO2-regnskab

Energiplan Fyn         Gadebelysning         Nybyggeri

Undervisningsaktiviteter

 

Det Innovative Energispareprojekt

Projektet omfatter alle kommunens egne bygninger. Det bliver vurderet, hvordan de enkelte bygninger kan energioptimeres. Eksempelvis ved opsætning af solceller og renovering af klimaskærm. Projektet har kørt siden 2013.

Klima- og energikoordinator

Har du gode idéer og input til, hvad kommunen kan gøre for at nå målene eller støtte op om borgerinitiativer, er du velkommen til at kontakte klima- og energikoordinatoren. Se kontaktinfo øverst til højre.

CO2-regnskab

Svendborg Kommune udarbejder årligt et CO2-regnskab som viser udledningen af CO2 fra kommunen som virksomhed. Udledningen er faldende år for år. Jævnfør aftale med Danmarks Naturfredningsforening skal vi reducere udledningen med mindst 2% årligt.

For kommunen på geografisk niveau kan CO2-udledningen ses på Energistyrelsens hjemmeside, se link herunder. Her kan også sammenlignes med andre kommuner. 

På geografisk niveau er udledningen størst fra individuel opvarmning (boliger), transport og landbrug. Derfor er det de områder, vi særligt fokuserer på.

CO2-regnskabet er et vigtigt værktøj i forhold til at evaluere på målopfyldelsen samt forpligtelserne som klimakommune.

Energiplan Fyn

I samarbejde med de øvrige fynske kommuner og Region Syddanmark er der udarbejdet en strategisk plan for, hvordan energiforsyningen skal være i fremtiden.

Gadebelysning

Vi udskifter løbende lysarmaturer langs veje og stier til mere energieffektive armaturer.

Nybyggeri

Alt kommunalt nybyggeri er lavenergi-byggeri.

Undervisningsaktiviteter

På undervisningssiden arbejder vi løbende med at integrere klima- og energiaktiviteter i undervisningen.

Flere skoler er Grønt Flag Skoler.