Solfangeranlæg

Energifællesskaber

Svendborg Kommune ønsker at bidrage til etablering af mindst et energifællesskab i kommunen og med deltagelse af borgere. Derfor er kommunen gået med i et pilotprojekt, som skal afdække mulighederne for at etablere et energifællesskab i Skårup. Vi gør det sammen med Svendborg VE og Skårup Lokalråd.

Fællesskab om vedvarende energi
Hensigten med pilotprojektet er, at der skal produceres en masse grøn energi og så meget som muligt skal forbruges lokalt.

Stigende energipriser, tvivl om forsyningssikkerhed, klimaforandringer – der er rigtig mange gode grunde til at arbejde med lokal produktion af vedvarende energi (VE). 

Forsyningsselskabet Svendborg VE (som er et selskab under Vand og Affald), Svendborg Kommune og Skårup Lokalråd er derfor gået sammen om at undersøge muligheden for at etablere et energifællesskab, der kan producere grøn, lokal energi, og hvor energien kan deles mellem medlemmerne. 

Produktion og deling af vedvarende energi
Den type energifællesskab, der er på vej i Skårup, kaldes et VE-fællesskab. Det er en ny mulighed, at kommuner, borgere, virksomheder (SMV’er), boligselskaber, uddannelsesinstitutioner mv. kan gå sammen om både at producere og dele vedvarende energi mellem sig. Derfor er der tale om et pilotprojekt, som skal give erfaringer med den type fællesskaber og om det er en model, der skal udvides til andre dele af kommunen. Hensigten med et VE-fællesskab er at give medlemmerne og lokalområdet, hvor det holder til, ”miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele snarere end økonomisk fortjeneste”. 

Miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele
I et VE-fællesskab kan lokalsamfundet være med som f.eks. (med)ejere af VE-anlæg (solceller, ladestandere, varmepumper, mv.) eller som aftagere af den lokalt producerede, grønne strøm. Et VE-fællesskab kan også have andre aktiviteter som formidling om energi og klima, eller fælles indkøb og drift af solceller.  På den måde kan et VE-fællesskabet være med til at sikre en stabil, grøn energiforsyning til rimelige priser og samtidig bidrage til lokalsamfundet på andre måder. 

Svendborg Kommune deltager, fordi kommunen gerne vil lægge solceller på flere kommunale tage, og fordi opstart af energifællesskaber indgår i kommunens Klimahandleplan fra 2022. Svendborg VE er med i projektet som igangsætter og facilitator. 

I Skårup er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skårup Lokalråd, Svendborg Kommune og Svendborg VE. Gruppen er i gang med at kortlægge og kontakte de større forbrugere og interessenter i området, men med tiden er det tanken, at alle interesserede skal kunne være med i VE-fællesskabet.