Klimatilpasning af Søndre Havn

Her kan du holde dig opdateret om klimatilpasningen af Søndre Havn, som er første del af en samlet stormflodsbeskyttelse af Svendborg Havn, og finde svar på ofte stillede spørgsmål.  

Svendborg Havn er udsat for oversvømmelse både fra højvande og fra kraftig regn. Svendborg Kommune har derfor gennem flere år arbejdet med at finde de rette løsninger, der kan beskytte byens værdier og samtidig bevare den nære kontakt mellem land og vand.

Områderne i den sydlige del af havnen er lavtliggende og derfor i særlig høj risiko for oversvømmelse ved højvandshændelser. Det drejer sig om arealer omkring Havnepladsen, Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen.

Allerede i dag oplever denne del af byen oversvømmelser med få års mellemrum. De seneste store højvandshændelser i Svendborg var i vintrene 2017, 2019 og 2022 med højeste vandstand i kote ca. +1,5 meter over daglig vande og senest stormfloden den 20.-21. oktober 2023, hvor vandstanden nåede ca. 1,7 meter over daglig vande i Træskibshavnen.

Derfor er Søndre Havn første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. 

En løsning, der tilgodeser flere behov 

Projektet for Søndre Havn har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser fra havet, samtidig med at højvandsbeskyttelsen kan anvendes som en længe ønsket offentlig stiforbindelse hen over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen.

Højvandsbeskyttelsen vil være en kombination af moler og en sluseport over vandet samt højvandsmure og porte på land.

Projektet forventes realiseret i 2027.

 

Illustration af oversvømmelse af Svendborg Havn

Kort, der viser, hvilke dele af havnen der vil være oversvømmet, hvis vandstanden er 2,5 meter over daglig vande. Dansk Højde Model. 

 

Følg med i kommunalbestyrelsens beslutninger her. Dagsordener bliver offentliggjort en uge før møderne, og bagefter vil referaterne blive gjort tilgængelige. 

Find spørgsmål og svar om projektet samt materialer fra borgermøder nedenfor. 

Læs nyheden om, hvordan udgifterne skal fordeles mellem kommune, stat og ejendomsejere.