Klimavenlige fødevarer

Svendborg Kommune vil gøre klimavenlig mad til det nemme valg. Det skal ske i samarbejde med kommunens egne køkkener såvel som professionelle private køkkener, der har potentiale til at inspirere borgere, kunder og medarbejdere til at spise grønnere.

En klimavenlig madkultur handler både om den mad, vi spiser – og den, der aldrig ender på tallerkenen.

Ifølge den grønne tænketank CONCITO udleder hver dansker i snit 17 ton CO2e om året. Ud af de 17 ton udgør mad og drikke hele 3 ton. Til sammenligning udleder opvarmning af vores huse, strøm i vores stikkontakter og brændstof til bilen samlet set 2,5 ton CO2e per dansker.

Der er altså god grund til at rette opmærksomheden mod vores madkultur – når vi ændrer den, kan vi rykke langt.

Klimavenlige madfællesskaber

Én af indsatserne i Svendborg Kommunes klimahandleplan er blandt andet at opstarte og facilitere et netværk for madaktører, som har mulighed for at inspirere borgere, kunder m.fl. til mere klimavenlig madkultur. 

Derudover arbejder kommunen bl.a. på at give organisationens egne køkkener adgang til en brugervenlig CO2-beregner, så klimaaftrykket per ret kan overvåges. Der skal samtidig ske en gradvis omstilling af køkkener til mindre kødforbrug og mindre madspild, hvilket bl.a. indebærer efteruddannelse af personale.

Forebyg madspild

I Danmark smider vi hvert eneste år mere end 800.000 ton mad ud, som kunne være spist. Det belaster atmosfæren med 1,8 mio. ton CO2 – svarende til knap 3 % af Danmarks samlede CO2-udledning i 2021.

I kroner og ører har den mad, vi smider ud, en værdi på 8,4 mia. kr.

Hvis man fordeler det beløb ud på, hvad en gennemsnit dansk familie bruger af penge på køb af mad, svarer det til mere end en hel måneds madbudget for hver familie i Danmark – nemlig gratis mad i 36 dage! (Tal fra Tænketanken ONE/THIRD).

Indsatsen for mere klimavenlig mad handler derfor også om at reducere madspild – til gavn for både klima og økonomi.

Her kan du selv begynde

Vi har samlet en håndfuld gode vejledninger fra en række pålidelige kilder, der formidler tips, viden og opskrifter om klimavenlig mad.

Som du kan læse mere om hos Forbrugerrådet Tænk, skal vi bl.a. først og fremmest

  • Begrænse vores indtag af især rødt kød
  • spise flere bælgfrugter og nødder
  • spise fisk eller skaldyr
  • mindske vores madspild.