Faunapassage ved Hesselagergård og Tange Å

Hesselagergård og Svendborg Kommune har forbedret forholdene i Tange Å til gavn for vandløbets fisk samt padder og mindre pattedyr.

Ved at gennemføre et restaureringsprojekt har fiskene igen mulighed for at svømme forbi Hesselagergård og videre op i Tange Å-systemet. Her er mange fine gydepladser, og dermed mulighed for at fiskene kan reproducere sig naturligt. Det betyder, at det fremtidige behov for at sætte fisk ud kan reduceres – og måske til sidst helt ophøre.

Padder og mindre pattedyr sikres også bedre muligheder for at bevæge sig i området.

Problemet var et 2,5 meter højt styrt, som hindre dyrenes frie vandring, hvor Tange Å løber under Hesselagergårdsvej.

Styrtet lå ved den nu nedlagte vandmølle ”Skovmøllen”, som er omtalt første gang i 1589. Vandmøllen blev drevet af vand fra den opstrømsliggende mølledam, som er opstået ved at åen er opstemmet med en høj dæmning. Hesselager-gårdsvej er anlagt ovenpå dæmningen.

Projektet er også gennemført, for at kunne bygge en ny og bredere bro over Tange Å, som samtidig sikre og stabilisere dæmningen, så den ikke skrider mere ud.

Den bredere bro giver plads til, at der langs vandløbets bredder kan lægges en bræmme af sten, som padder og mindre pattedyr kan benytte som faunapassage. Alternativt skal de over astfaltvejen, hvor der er risiko for at de blive kørt over.