Ansøgning efter NBL §3, Planloven og Museumslovens § 29