Ålemosen
Ålemosen

Ålemosen

Natura 2000-projekt i Ålemosen - rydning og forberedelse til afgræsning samt etablering af naturlige vandstandsforhold

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn til et Natura 2000-projekt i Ålemosen, Langeland Kommune.

Projektet indebærer delvis rydning af træer og buske i den nordvestlige del af mosen, og opsætning af kreaturhegn fordelt på to folde. Vandstanden hæves ved regulering af pumpen, hvorved der opstår en mindre sø i den sydlige del af Ålemosen.

Formålet med projekter er at genskabe områdets rigkær med bl.a. spidsblomstret siv, tykakset star og engkabbeleje. Disse planter har brug for fugtige forhold og meget sollys. Træer og buske har gennem en årrække bredt sig i mosen, og det får de sjældne arter til at forsvinde. Gennem rydning og afgræsning genskabes de lysåbne forhold, der er så vigtige for den særlige flora og fauna i rigkæret. Samtidig vil mere naturlige vandstandsforhold sikre, at arealet med rigkær kan udvides, og levevilkårene for blandt andet den sjældne plettet rørvagtel forbedres.

Jævnfør det forpligtende samarbejde med Langeland Kommune, er det Svendborg Kommune, der gennemfører projektet.

Link til EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne: https://ec.europa.eu/agriculture/index_da