4 børn og 1 voksen - der læses

Private pasningsordninger

Du kan vælge at melde dit barn ind i en privat pasningsordning, som er godkendt af Svendborg Kommune efter Dagtilbudslovens § 78-85. En privat pasningsordning er en ordning, hvor en privat børnepasser passer maximalt fem børn i sit eget hjem.

I Svendborg Kommune kan du søge tilskud til private pasningsordninger, når barnet er i alderen 24 uger til 3,3 år.

I menuen finder du oversigt over godkendte private pasningsordninger i Svendborg Kommune.

Pasningsaftale

Svendborg Kommune disponerer ikke over pladser i private pasningsordninger. Derfor skal du kontakte den private pasningsordning, hvis du ønsker at få dit barn indmeldt i en privat pasningsordning.

Sammen med den private børnepasser udfylder du en pasningsaftale, som skal indeholde aftaler om starttidspunkt, månedlig betaling, antal timer, pasningstider, opsigelsesvarsel osv. Du finder en standardpasningsaftale nederst på denne side. 

Pasningsaftalen underskrives af både dig og den private børnepasser og vedhæftes ved ansøgning om tilskud til privat pasningsordning på Digital Pladsanvisning (også kaldet privat pasning uden for eget hjem). Svendborg Kommune skal godkende pasningsaftalen, før dit barn kan starte i den private pasningsordning.

Hvis du bor i et udsat boligområde, og dit barn er mellem 1-2 år, kan du ikke få tilskud til privat pasningsordning. Dit barn skal i stedet indmeldes i et kommunalt børnehus eller kommunal dagpleje.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige pasningsaftalen med en privat pasningsordning, skal du give skriftlig besked til både den private børnepasser og Pladsanvisningen i Svendborg Kommune.

I opsigelsesperioden modtager du tilskud fra Svendborg Kommune. Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden kan variere mellem de enkelte private pasningsordninger.

Børnehavestart

I Svendborg Kommune starter børn i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder tre år. Du kan dog vælge at lade dit barn starte én måned tidligere i børnehave. Det betyder, at dit barn kan starte i børnehave, når det er to år og elleve måneder.

Tilskuddet til privat pasningsordning vil udbetales indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år eller starter i børnehave. 

Efter aftale med den private pasningsordning har du mulighed for at vælge at lade dit barn blive i den private pasningsordning, til barnet er 3,3 år. Hvis du ønsker dette, skal du ansøge om forlængelse af tilskuddet på Digital Pladsanvisning og vedhæfte en ny pasningsaftale.

Fra barnet er 3 år til 3,3 år vil tilskuddet falde, da tilskuddet udregnes efter et aldersvarende dagtilbud, som er børnehave.

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Hvis en privat pasningsordning ophører, har du ikke automatisk ret til en ny plads til dit barn med det samme.

Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital Pladsanvisning.