Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger

Hvis du vælger at benytte en privat pasningsordning til at passe dit barn, skal du betale fuld pris for pladsen til den private pasningsordning.

Du har mulighed for at ansøge Svendborg Kommune om tilskud til privat pasningsordning (også kaldet privat pasning uden for eget hjem). Du kan ansøge via Digital Pladsanvisning.

Tilskud til private pasningsordninger udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den private pasningsordning. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Maksimale tilskud pr. måned private pasningsordninger

  Pr. 1. januar 2023 Pr. 1. juli 2023
0-2 årige 6.620 kr. 6.622 kr.
3-3,3 årige 4.034 kr. 3.973 kr.

Fra barnet er 3 år til 3,3 år vil tilskuddet til forældre falde, da tilskuddet udregnes efter et aldersvarende dagtilbud, som er børnehave.

Hvis dit barn passes 30 timer eller herunder, vil der være tale om en deltidsplads, og maksimumtilskuddet nedsættes. Hvis dit barn passes over 30 timer, vil der være tale om en fuldtidsplads, hvor der kan udbetales maksimumtilskud. 

Du kan få søskendetilskud efter gældende regler, hvis du har flere børn, som bliver passet. Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger. Du kan her læse om søskende- og fripladstilskud.

Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger

Ved ansøgning via Digital Pladsanvisning skal du indtaste CVR.nr. på den private pasningsordning. Feltet udfyldes med: "12345678" (uden anførselstegn). Du skal vedhæfte den underskrevne pasningsaftale sammen med ansøgningen. Du finder standardpasningsaftale nederst på denne side, som kan vedhæftes ansøgningen. 

Svendborg Kommune skal godkende den private pasningsordning og pasningsaftalen, inden der udbetales tilskud. Godkendelse af den private pasningsordning sker med udgangspunkt i Svendborg Kommunes retningslinjer for private pasningsordninger, som du kan læse mere om nederst på denne side.

Din ansøgning om tilskud bliver færdigbehandlet senest seks uger efter, at Svendborg Kommune har modtaget ansøgningen.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasningsordning rettes til Pladsanvisningen på 62 23 36 12.