Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger

Hvis du vælger at benytte en privat pasningsordning til at passe dit barn, har du mulighed for at ansøge Svendborg Kommune om tilskud. Du kan ansøge om tilskuddet til en privat pasningsordning (også kaldet privat pasning uden for eget hjem) via Digital Pladsanvisning.

Tilskud til private pasningsordninger udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den private pasningsordning. 

Maksimale tilskud pr. måned private pasningsordninger

  Pr. 1. januar 2024
0-2 årige 6.942 kr.
3-3,3 årige 4.196 kr.

Fra barnet er 3 år til 3,3 år vil tilskuddet til forældre falde, da tilskuddet udregnes efter et aldersvarende dagtilbud, som er børnehave.

Hvis dit barn passes 30 timer eller herunder, vil der være tale om en deltidsplads, og maksimumtilskuddet nedsættes. Hvis dit barn passes over 30 timer, vil der være tale om en fuldtidsplads, hvor der kan udbetales maksimumtilskud. 

Du kan få søskendetilskud efter gældende regler, hvis du har flere børn, som bliver passet. Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger. Du kan her læse om søskende- og fripladstilskud.

Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger

Ved ansøgning - via Digital Pladsanvisning - om tilskud til privat pasningsordning (privat pasning uden for eget hjem), bliver du bedt om at indtaste CVR.nr. på den private pasningsordning. Hvis den private pasningsordning ikke har et CVR.nr., udfyldes feltet med: 12345678.

Du skal vedhæfte en underskrevne pasningsaftale, når du ansøger om tilskuddet. Pasningsaftalen udfyldes i samarbejde med den private pasningsordning. Du kan finde en skabelon til en pasningsaftale nederst på denne side, som kan bruges ved ansøgning om tilskud.

Når ansøgningen er behandlet, får du et bevillingsbrev fra Pladsanvisning.

Dit barn må ikke starte i den private pasningsordning, før Svendborg Kommune har godkendt pasningsaftalen. Tilskuddet kan først udbetales efter godkendelsen. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

For at få tilskuddet udbetalt rettidigt, skal din ansøgning være sendt via Digital Pladsanvisning senest d. 1. i måneden, før dit barn skal starte i den private pasningsordning.

Din ansøgning om tilskud bliver færdigbehandlet senest seks uger efter, at Svendborg Kommune har modtaget ansøgningen.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasningsordning rettes til Pladsanvisningen på 62 23 36 12.