Forskellen på kommunale dagtilbud og private pasningsordninger

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om at fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem trygge læringsmiljøer, men de er ikke omfattet af blandt andet kravet om pædagogiske læreplaner.

Der gælder også andre vilkår i private pasningsordninger vedrørende sygdom, ferie, krav til forældres indflydelse og medbestemmelse mv.

Du kan læse mere om forskellen på private pasningsordninger og dagtilbud i dokumentet nederst på denne side.