Lille barn kravler på græs

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommunes dagtilbud

Svendborg Kommune anviser pladser til kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud. Her finder du også link til dagtilbuddenes hjemmesider.

Når du skal skrive dit barn op til en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, gøres det på Digital Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål hertil, kan du henvende dig til Borgerservice ved at ringe på 62 23 30 00.

Svendborg Kommune anviser ikke pladser til private dagtilbud. Ønsker du plads i et privat dagtilbud, skal du rette direkte henvendelse hertil.

Svendborg Kommune anviser ikke pladser til private pasningsordninger. Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du rette direkte henvendelse dertil.

Svendborg Kommune udbetaler tilskud til pasning af egne børn

Pladsgaranti

Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter vi har modtaget ansøgning om opskrivning. Når dit barn får tilbudt en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i kommunen, herunder dagpleje eller børnehuse, har Svendborg Kommune opfyldt pladsgarantien.

Ved opskrivning af 0-2-årige er dit barn omfattet af pladsgarantien, hvis du ønsker plads i Dagplejen og i et kommunalt eller selvejende børnehus. Ved opskrivning af 3-5-årige er dit barn omfattet af pladsgarantien. Det er derfor vigtigt, at du både skriver op til vuggestue og til dagpleje, hvis du vil være sikker på at få tilbudt en plads. 

Svendborg Kommune tilbyder dit barn den ønskede plads, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, vil dit barn få tilbudt en anden plads. 

I menuen til venstre kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende tildelingen af pladser.

Visitationskriterierne på dagtilbudsområdet er godkendt af Børne-Unge- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2022.

Du kan læse mere om visitationskriterierne i Svendborg Kommune i bilaget nederst på siden.