Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommunes dagtilbud

Svendborg Kommune anviser pladser til kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbudwww.dagtilbudisvendborg.dk

Når du skal skrive dit barn op til en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, gøres det på Digital Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål hertil, kan du henvende dig til Borgerservice ved at ringe på 62 23 30 00.

Svendborg Kommune anviser ikke pladser til private dagtilbud. Ønsker du plads i et privat dagtilbud, skal du rette direkte henvendelse hertil.

Svendborg Kommune anviser ikke pladser til private pasningsordninger, men udbetaler tilskud til private pasningsordninger.

Svendborg Kommune udbetaler tilskud til pasning af egne børn

Pladsgaranti

Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter opskrivningsdatoen. Når dit barn får tilbudt en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i kommunen, herunder dagpleje eller børnehuse, har Svendborg Kommune opfyldt pladsgarantien.

Ved opskrivning af 0-2-årige er dit barn omfattet af pladsgarantien, hvis du ønsker plads i Dagplejen og i et kommunalt eller selvejende børnehus. Ved opskrivning af 3-5-årige er dit barn omfattet af pladsgarantien.

Svendborg Kommune tilbyder dit barn den ønskede plads, hvis det er muligt.

I menuen til venstre kan du se svaret på de mest stillede spørgsmål vedrørende tildelingen af pladser.

Visitationskriterierne på dagtilbudsområdet er godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 12. november 2018


Klageadgang
Du kan klage efter Dagtilbudslovens § 26 stk. 1: "Kommunen træffer afgørelsen om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed". Det betyder, at din klage ikke kan bringes videre til en anden instans.