Børn leger på hængebro og får hjælp af en voksen

30 timers sprogtilbud 

I Svendborg Kommune er det politisk besluttet, at alle børn i kommunen skal sprogvurderes, når de er omkring tre år. Det gælder også for flersprogede børn, som enten går i dagtilbud eller passes hjemme. 
Hvis du har et flersproget barn, som har brug for sprogstimulering, tilbydes dit barn et 30 timers sprogtilbud.

Formål

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering af flersprogede børn er at give dem nødvendig støtte i deres dansksproglige udvikling fra en tidlig alder og frem til skolestart. Ønsket er at integrere børnene og give dem samme muligheder som dansktalende børn. 

Sprogvurdering

Sprogvurderingen af dit barn foretages af Interkulturelt Teams sprogpædagoger, som har særlige kompetencer inden for sproglig udvikling hos flersprogede børn. 

Sprogvurderingen foregår som en leg med barnet, hvor sprogpædagogen registrerer barnets sproglige svar ved hjælp af et sprogvurderingsmateriale.

Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud, vil sprogvurderingen foregår her. Du vil blive orienteret af dagtilbuddet forud for sprogvurderingen af dit barn.

Hvis dit barn passes hjemme, vil en sprogpædagog komme hjem til jer og lave en sprogvurdering. Forud for besøget vil du modtage et brev fra Svendborg Kommune med nærmere besked. 

Efter sprogvurderingen

Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for sprogstimulering, kan du vælge at indmelde dit barn på en almindelig dagtilbudsplads i et børnehus eller tage imod et 30 timers sprogtilbud i et kommunalt børnehus – udvalgt efter dine ønsker. 

I samarbejde med dagtilbuddet laves en handleplan for, hvordan dit barns sproglige udvikling bedst kan understøttes både i dagtilbuddet og i hjemmet. 

Økonomi

Et 30 timers sprogtilbud er gratis. 

Forpligtigelse

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at lade dit barn sprogvurdere og deltage i sprogstimulering, hvis der viser sig at være et behov for det, jf. dagtilbudsloven §12, stk.1. 

Hvis du ikke lever op til din forpligtelse, skal Svendborg Kommune standse børneydelsen, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 2.

Udmeldelse 

Dit barn skal være indmeldt i 30 timers sprogtilbuddet, indtil dit barn behersker dansk på niveau med jævnaldrende børn. Derved understøttes det, at dit barn kan få samme udbytte af undervisningen, som de øvrige børn, når dit barn begynder i skole.