Lille barn sidder i kløvermark

Private dagtilbud

Du kan vælge at få dit barn indmeldt i et privat dagtilbud, som er godkendt af Svendborg Kommune.

Private dagtilbud skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen i dagtilbudslovens § 1 og formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7. Desuden skal private dagtilbud efterleve Svendborg Kommunes godkendelseskriterier og gældende politikker.

I menuen finder du oversigt over private dagtilbud i Svendborg Kommune samt link til private dagtilbuds hjemmesider.

Opskrivning

Et privat dagtilbud har sin egen venteliste og er ikke en del af den Digitale Pladsanvisning. Derfor skal du kontakte det private dagtilbud, hvis du ønsker at få dit barn indmeldt i et privat dagtilbud.

Forældrebetaling

Private dagtilbud fastsætter selv forældrebetalingen for en vuggestue- og børnehaveplads, og opkræver selv forældrebetaling.

Der gives søskendetilskud til børn indmeldt i private dagtilbud, og der er mulighed for at søge fripladstilskud. Du kan læse om søskende- og fripladstilskud her.

Deltidspladser

Du har mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling i private dagtilbud.

Åbningstid og lukkedage

Private dagtilbud fastsætter selv deres åbningstid, som vil fremgå af deres hjemmesider.

Hvis de private dagtilbud holder lukkedag ud over den 5. juni og den 24. december, vil det fremgå af deres hjemmesider sammen med beskrivelse af, hvor den alternative pasning foregår.