Tilsyn med private pasningsordninger

Svendborg Kommune fører løbende tilsyn med private pasningsordninger efter gældende lovgivning og kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.

Som udgangspunkt foregår tilsynet i børnenes vågne tid, hvor en tilsynsførende kommer på besøg i den private pasningsordning for dels at lave observationer, dels for at have en reflekterende dialog med den private børnepasser.

Der føres tilsyn med børnenes trivsel, udvikling og læring, med udførelsen af pasningsopgaven og de fysiske rammer samt med den private børnepassers arbejde med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer.