Illustration Mit barn skal i dagtilbud
Illustration Mit barn skal i dagtilbud

Mit barn skal i dagtilbud

På dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune er der forskellige tilbud:

  • kommunale dagtilbud, herunder dagpleje
  • selvejende dagtilbud
  • private dagtilbud
  • private pasningsordninger
  • tilskud til pasning af egne børn

 

www.dagtilbudisvendborg.dk kan du se mere om kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagtilbuddenes placering, fysiske rammer samt pædagogiske praksis.

Svendborg Kommune visiterer børn til kommunale og selvejende dagtilbud. Visitering sker ved opskrivning på Digital Pladsanvisning. Visitering til private dagtilbud sker ved henvendelse til dagtilbuddet. Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger og pasning af egne børn sker ligeledes på Digital Pladsanvisning.