Illustration Mit barn skal i dagtilbud
Illustration Mit barn skal i dagtilbud

Mit barn skal i dagtilbud

På dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune er der forskellige tilbud:

  • Kommunale og selvejende dagtilbud
  • Private dagtilbud
  • Private pasningsordninger
  • Tilskud til pasning af egne børn
  • Kombinationstilskud

I menuen kan du læse om de forskellige tilbud samt øvrig information om dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune visiterer børn til kommunale og selvejende dagtilbud. Ønsker du plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, skal du skrive dit barn op til en plads på Digital Pladsanvisning.

Svendborg Kommune visiterer ikke børn til private dagtilbud. Ønsker du plads i et privat dagtilbud, skal du rette direkte henvendelse hertil.

Svendborg Kommune visiterer ikke pladser til private pasningsordninger. Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du rette direkte henvendelse hertil.

Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn sker på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.