Illustration Mit barn skal i dagtilbud
Illustration Mit barn skal i dagtilbud

Mit barn skal i dagtilbud

På dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune er der forskellige tilbud:

  • Kommunale og selvejende dagtilbud
  • Private dagtilbud
  • Private pasningsordninger
  • Tilskud til pasning af egne børn
  • Kombinationstilskud

 I menuen kan du læse om de forskellige tilbud samt øvrig information om dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune visiterer børn til kommunale og selvejende dagtilbud. Visitering sker ved opskrivning på Digital Pladsanvisning.

Visitering til private dagtilbud sker ved henvendelse til det private dagtilbud.

Ansøgning om tilskud til private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn sker på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.