Deltidsplads

30 timers deltidsplads er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov kan søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud. Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til start af forårsSFO, men kun så længe du som forælder har fravær under barsels- eller forældreorlov.

Du skal mindst have et fravær på en time om ugen fra dit arbejde eller din uddannelse for at kunne få en deltidsplads. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode. Du afleverer dit barns mødeplan til det enkelte dagtilbud med mindst en måneds varsel og for minimum to uger. Der kan ikke spares timer op, hvis dit barn ikke anvender alle 30 timer pr. uge

Hvad koster en deltidsplads?

Nedenfor er vist taksten for en deltidsplads i 2019 og 2020. Taksten udgør 80 pct. af taksten for en fuldtidsplads og betales pr. måned i 11 måneder om året. Hvis dit barn er indmeldt i et børnehus med frokostordning betales der fuld frokosttakst, som i 2019 udgør 593 kr. pr. måned i 11 måneder. I 2020 udgør frokosttakst 602 kr. pr. md. i 11 måneder.

År Dagpleje Vuggestue Børnehave
2020 2.378 kr. 2.748 kr. 1.520 kr.

Ansøgning og dokumentation

Send din ansøgning med dokumentation via Digital post (e-boks) til Svendborg Kommunes pladsanvisning senest en måned før du ønsker en deltidsplads til dit barn. Ansøgningsskema finder du nederst på siden. Du kan søge om deltidsplads, når dit barn er tilbudt en plads i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået plads i et dagtilbud, gælder de almindelige regler om optagelse.

I ansøgningen skal du dokumentere, at en af forældrene enten har eller får fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det gør du med en kopi af vandrejournalen, med forventet terminsdato, eller af fødselsattesten. Hvis din barsel udskydes eller lignende, skal du vedlægge kopi af en aftale med din arbejdsgiver.

Deltidsplads i private dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune

Ønsker du en deltidsplads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune, skal du sende din ansøgning med dokumentation via Digital post (e-boks) til Svendborg Kommunes pladsanvisning senest to måneder før du ønsker en deltidsplads til dit barn. Ansøgningsskema finder du nederst på siden. Du kan søge om deltidsplads, når dit barn er tilbudt en plads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune. Har dit barn endnu ikke fået plads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune, gælder de almindelige regler om optagelse.

I ansøgningen skal du dokumentere, at en af forældrene enten har eller får fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det gør du med en kopi af vandrejournalen, med forventet terminsdato, eller af fødselsattesten. Hvis din barsel udskydes eller lignende, skal du vedlægge kopi af en aftale med din arbejdsgiver.

Ophør af deltidspladsen

Hvis du ikke længere har fravær under barsels- eller forældreorlov, kan du ikke beholde deltidspladsen (dog undtaget, hvis du blot afbryder fraværet i en periode på højst fem uger). Når deltidspladsen slutter, går dit barn automatisk tilbage til en fuldtidsplads i dit barns dagtilbud. Du skal varsle Svendborg Kommune senest en måned før, hvis du planlægger at afbryde fraværsperioden i mere end fem uger, eller når fraværsperioden ophører.