Mor og barn blæser på løvetand

Deltidsplads

I Svendborg Kommune kan alle forældre med et barn indmeldt i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud få en deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling.

Du bestemmer selv, hvordan de 30 timer fordeles på ugen. Du skal aflevere dit barns mødeplan til det enkelte dagtilbud hurtigst muligt og for minimum to uger. Der kan ikke spares timer op, hvis du ikke anvender alle 30 timer pr. uge.

Hvis du ønsker, at dit barn skal skrives op til en deltidsplads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, skal du skrive dit barn op til dette på Digital Pladsanvisning. Hvis dit barn allerede er indmeldt på en fuldtidsplads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, kan ændring af modul ske med 14 dages varsel til den 1. eller den 16. i måneden via Digital Pladsanvisning. Når din opskrivning er behandlet, vil du modtage en bekræftelse fra Pladsanvisningen i e-Boks.

Hvis du ønsker, at dit barn skal indmeldes på en deltidsplads i et privat dagtilbud, skal du kontakte det private dagtilbud. Er dit barn allerede indmeldt på en fuldtids- eller deltidsplads i et privat dagtilbud, kan ændring af modul ske ved henvendelse til det private dagtilbud.

Det er politisk besluttet, at det fra 1. januar 2025 kun er muligt at få en deltidsplads, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov. 

 

Taksterne for en deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud kan ses her på Svendborg Kommunes hjemmeside. Taksterne for deltidsplads i private dagtilbud kan ses på de private dagtilbuds hjemmesider.