2 børn leger i græsset

Sprogvurdering

I Svendborg Kommune gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 

Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning. Derfor er det vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet sprogindsats.

Et af redskaberne til at undersøge børns sproglige udvikling er en sprogvurdering.

I denne pjece kan du læse om, hvordan sprogvurdering og sprogstimulering gennemføres i Svendborg Kommune for børn, som er indmeldt i dagtilbud, og for børn som ikke er indmeldt i dagtilbud.