2 børn leger i græsset

Sprogvurdering

I Svendborg Kommune er det politisk besluttet, at alle børn i kommunen skal sprogvurderes, når de er omkring tre år.

Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning. Derfor er det vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet sprogindsats.

Et af redskaberne til at undersøge børns sproglige udvikling er en sprogvurdering.

I denne pjece kan du læse om, hvordan sprogvurdering og sprogstimulering gennemføres i Svendborg Kommune for børn, som er indmeldt i dagtilbud, og for børn som ikke er indmeldt i dagtilbud.