Pige i fin hat og strikket kjole

Takster og fripladstilskud

Takster 2022

Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost 3.229 kr.
Dagpleje deltidsplads - 30 timer inkl. kost 2.584 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud:
Vuggestue 3.883 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 3.107 kr.
Børnehave 2.132 kr.
Børnehave deltidsplads - 30 timer 1.706 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud inkl. frokosttakst
Vuggestue 4.510 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 3.734 kr.
Børnehave 2.759 kr.
Børnehave deltidsplads - 30 timer 2.333 kr.
Forårs-SFO
April-juli

2.132 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
Frokosttakst

  627 kr.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning kan ikke overstige den fastsatte pris for frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud.
Skolefritidsordning:
Heldagsmodul 1.787 kr.
Morgenmodul 773 kr.

Klippekort á 10 time

457 kr.
Klippekort á 20 timer (to valgfrie dage om ugen, der aftales med egen SFO) 915 kr.

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

351 kr.
Aften 100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2022, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads. 

SFO Morgenmodul og klippekortsmoduler giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO på heldagsmodul i én måned forud (dvs. i juni).

Takster 2022 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.