Pige i fin hat og strikket kjole

Takster og fripladstilskud

 

Takster 2024

Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Forældrebetaling
Pr. 1. januar 2024
Dagpleje heldags inkl. kost 3.526 kr.
Dagpleje deltidsplads - 30 timer inkl. kost 2.821 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud:
Vuggestue 4.171 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 3.337 kr.
Børnehave 2.259 kr.
Børnehave deltidsplads - 30 timer 1.808 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud inkl. frokosttakst
Vuggestue 4.856 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 4.022 kr.
Børnehave 2.944 kr.
Børnehave deltidsplads - 30 timer 2.493 kr.
Forårs-SFO
April-juli

2.259 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
Frokosttakst

  685 kr.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning kan ikke overstige den fastsatte pris for frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud.
Skolefritidsordning:
Heldagsmodul 1.964 kr.
Morgenmodul 850 kr.

Klippekort á 10 timer (kan ikke anvendes i opsamlingsSFO)

487 kr.
Klippekort á 20 timer (to valgfrie dage om ugen, der aftales med egen SFO. Kan anvendes i opsamlingsSFO) 975 kr.

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

415 kr.
Aften 100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2024, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

 

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads. 

SFO Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier.

10 timers klippekortsordning kan anvendes i SFO på egen skole i skoleferier. 

20 timers klippekortsordning kan anvendes i opsamlingsSFO og der skal gives besked herom på samme måde som de, der anvender heldagsmodul. 

Klippekortsordninger kan ikke kombineres, det vil sige, at man ikke kan være tilmeldt både et 10 timers klippekort og et 20 timers klippekort på samme tid.

Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO på heldagsmodul i én måned forud (dvs. i juni). Dette gælder ikke klippekortsordninger.

Takster 2024 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.