Tilsyn med private dagtilbud

Svendborg Kommune skal, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 1, føre tilsyn med, at private dagtilbud lever op til formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. §§ 1 og 7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. §§ 8–10, bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimulering § 11, gældende krav til bygninger samt kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.

En tilsynsførende fra Svendborg Kommune skal vurdere, om de private dagtilbud lever op til de vilkår, hvorpå godkendelsen er givet samt centrale og kommunale bestemmelser på dagtilbudsområdet. Dette sker ved et årligt anmeldt tilsyn samt ved uanmeldte besøg efter individuel vurdering.

Efter det årlige tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport til det enkelte private dagtilbud. Er der særlige forhold, der kræver udbedring, vil det indgå i tilsynsrapporten for det private dagtilbud.

Der laves ligeledes en samlet afrapportering på de private dagtilbud i Svendborg Kommune ved årets afslutning. Du kan læse mere om den samlede afrapportering nederst på denne side.

Svendborg Kommune skal ikke føre økonomisk tilsyn med det private dagtilbud, da tilskuddet er uafhængig af det private dagtilbuds økonomi.

Du kan læse mere om tilsyn i private dagtilbud i ’Godkendelseskriterier for private dagtilbud i Svendborg Kommune’.