Godkendelseskriterier for private dagtilbud

Svendborg Kommune har fastsat godkendelseskriterier, som private dagtilbud skal leve op til for at kunne blive godkendt, jf. dagtilbudsloven § 20. Kriterierne for godkendelsen svarer til de krav, der følger af lovgivningen, og de krav, som Svendborg Kommunen også stiller til kommunale og selvejende dagtilbud.

Du kan læse mere om godkendelseskriterier for private dagtilbud i Svendborg Kommune nederst på denne side.