Illustration - Mit barn og skolen
Illustration - Mit barn og skolen

Mit barn og skolen

I Svendborg Kommune har vi i alt 12 folkeskoler, fordelt på både grundskoler med 0.-6. klasse, skoler med 0.-9. klasse, en ungeskole med 7.-9. klasse, et 10. klassecenter samt specialklasser og -skole.

Vi har høje forventninger til vores skoler, både til elever, personale, ledelse og forældre. Derfor arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Det vil sige, at vi har læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Og det vil også sige, at vi tilbyder en skoledag, hvor der er højt til loftet og plads til forskellige måder at lære på. Mangfoldige læringsmiljøer er ikke en bestemt pædagogisk tilgang eller et koncept. Det er en beskrivelse af, hvor vi gerne vil hen, og i det skal den enkelte skole finde sin egen vej. Du skal som skoleleder arbejde aktivt for at fremme og understøtte denne dagsorden.
Ambitionen er klar: Vi skal have en stærk folkeskole, der favner diversiteten hos vores elever.