Illustration - Mit barn og skolen
Illustration - Mit barn og skolen

Mit barn og skolen

Kære kommende elever og forældre – nuværende elever og forældre

I Svendborg har vi høje forventninger til både til elever, personale, ledelse og forældre. Vi ser en styrke i de børn vi har, de afspejler en mangfoldighed af muligheder, interesser og måder at lære på.

Vi arbejder for børns ret til et favnende dagtilbuds- og skoleliv, der har fokus på den enkeltes potentiale og progression samt trivsel, læring, udvikling og dannelse. For os handler det om at udvikle undervisning, der afspejler og imødekommer den forskellighed, der er i blandet eleverne. Vi er optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, som er det mindset vi arbejder ud fra i Svendborg. Det handler om at børn skal respekteres for det, de er, og det de kan. Vi tror på, det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt muligt bliver i deres lokale folkeskole.

Det er noget helt særligt at være elev i Svendborg. Et eksempel er at alle vores folkeskoler er idrætsskoler. Det betyder, at eleverne i 0.-6. klasse har seks lektioners idræt om ugen og får alderssvarende idrætsundervisning af høj kvalitet. Et andet eksempel er vores tre linjer i udskolingen; vi har en sportsklasse, hvor sportstalenter får en unik mulighed for at få arbejdet med deres talent og samtidig udvikle sig fagligt. Vi har en sciencelinje, der er en helt unik linje som udbydes til elever med en særlig stor interesse og motivation for at arbejde med og udforske det naturfaglige område. I skoleåret 2020/21 får vi en verdenslinje, som er for de elever, ​​​​​der gerne vil opleve og tage del i verden både i og uden for klasselokalet.

Vi arbejder konstant på at udvikle og skabe muligheder for eleverne – både i og udenfor skolen. Det gør vi bl.a. igennem Åben Skole, vores Juniorklub og SFO. Vi vil gerne bidrage at understøtte den enkelte elevs mulighed for at dyrke sine interesser, skabe venskaber og blive klogere. Vi hviler på et solidt fundament af engagerede foreninger, professionelle fællesskaber og et konstant fokus på kerneopgaven.

På de følgende sider kan du læse mere om vores skoler, hvad der er særligt for Svendborgs folkeskoler og finde praktisk information omkring skolegangen i Svendborg.

 

Med venlig hilsen

Nanna Lohman
Skole- og Uddannelseschef

Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg
Telefon: 29 65 76 40
E-mail: nanna.lohman@svendborg.dk