illustration - Mit barn skal i forårsSFO
illustration - Mit barn skal i forårsSFO

Mit barn skal i forårsSFO

Mit barn i ForårsSFO

I Svendborg Kommune starter børn i forårsSFO pr. 1. april og indtil 31. juli.

ForårsSFO skal medvirke til, at børnene oplever en rød tråd og sammenhæng i overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole.

ForårsSFO er et tredje pædagogisk tilbud, som hverken er børnehave eller skole. Det pædagogiske indhold i forårsSFO tager afsæt i de pædagogiske læreplaner, således at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer.

Der er også forårsSFO på de frie og private grundskoler.

 

Værd at vide:

  • Dit barn udmeldes automatisk af dagtilbuddet pr. 31. marts det år, hvor barnet skal starte i skole.
  • Den kommunale takst for forældrebetaling i forårsSFO følger taksten for kommunale børnehaver, og der vil kunne søges friplads efter gældende regler om enten socialpædagogisk fripladstilskud eller regler for økonomisk friplads.
  • Barnet indskrives i forårsSFO og skole på samme tid i efteråret før skolestart. Information om indskrivning sendes via e-boks fra distriktsskolen.
  • Der ydes ikke tilskud til befordring til forårSFO, da der ikke er undervisningspligt.
  • Er dit barn visiteret til et specialtilbud bliver det som udgangspunkt i børnehaven indtil 31. juli.

 

Læs mere om indskrivning til børnehaveklasse.

Nedenstående er fra forårsSFO april 2020

 

VELKOMMEN til børn og forældre i forårsSFO

I dag slog skolerne i Svendborg Kommune dørene op for 390 forventningsfulde forårsSFO børn og deres forældre.

Oprindelig skulle forårsSFO have været i gang den 1. april, men som følge af de nationale udmeldinger om at udvise forsigtighed på grund af coronasmitte har børnene været i nødpasning i dagtilbud frem til og med onsdag d. 15. april. Dernæst har børnene haft to dage i børnehaven, så de kunne få deres ting med hjem og få sagt ordentligt farvel til både voksne og børn inden opstart på alt det nye i forårsSFO.

Dagen i dag har været en festdag, og der har været stor kreativitet i planlægningen. På mange af skolerne har der været pyntet op med både flag og balloner, og der har været aktiviteter for børn og forældre alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til corona forholdsregler.

I forårsSFO skal børnene nu til stille og roligt at lære skolen og rutinerne i skolen at kende, inden de rigtigt skal gå i skole i 0. klasse til august. Ligeledes skal de voksne lære børnene at kende, så gode klasser bliver dannet og børnene kommer til at gå sammen med de børn, som de lærer og udvikler sig allerbedst med.

Jeg ønsker både børn og forældre VELKOMMEN og den bedste tid i forårsSFO. Vi glæder os til et godt samarbejde med børn og forældre i mange år.

Venlig hilsen

Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef