ForårsSFO børn der danser
ForårsSFO børn der danser

Mit barn skal i forårsSFO

Mit barn i ForårsSFO

I Svendborg Kommune starter børn i forårsSFO pr. 1. april og indtil 31. juli.

ForårsSFO skal medvirke til, at børnene oplever en rød tråd og sammenhæng i overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole.

ForårsSFO er et tredje pædagogisk tilbud, som hverken er børnehave eller skole. Det pædagogiske indhold i forårsSFO tager afsæt i de pædagogiske læreplaner, således at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer.

Der er også forårsSFO på de frie og private grundskoler.

 

Værd at vide:

  • Dit barn udmeldes automatisk af dagtilbuddet pr. 31. marts det år, hvor barnet skal starte i skole.
  • Den kommunale takst for forældrebetaling i forårsSFO følger taksten for kommunale børnehaver, og der vil kunne søges friplads efter gældende regler om enten socialpædagogisk fripladstilskud eller regler for økonomisk friplads.
  • Barnet indskrives i forårsSFO og skole på samme tid i efteråret før skolestart. Information om indskrivning sendes via e-boks fra distriktsskolen.
  • Der ydes ikke tilskud til befordring til forårsSFO, da der ikke er undervisningspligt.
  • Er dit barn visiteret til et specialtilbud bliver det som udgangspunkt i børnehaven indtil 31. juli.
  • Der er udarbejdet foldere for de enkelte skoler, se under "Læs også".

 

Læs mere om indskrivning til børnehaveklasse.