Mit barn skal i forårsSFO

Barn i klatrestativ

Mit barn skal i forårsSFO

I Svendborg Kommune er børn i forårsSFO fra 1. april og til 31. juli.

ForårsSFO skal medvirke til, at børnene oplever en rød tråd og sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole.

ForårsSFO er et tredje pædagogisk tilbud, som hverken er børnehave eller skole. Det pædagogiske indhold i forårsSFO tager afsæt i de pædagogiske læreplaner, således at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde, samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer.

Der er også forårsSFO på de frie og private grundskoler.

Værd at vide

Dit barn udmeldes automatisk af dagtilbuddet pr. 31. marts det år, hvor barnet skal starte i skole. Foreligger der en godkendt skoleudsættelse på barnet, fortsætter det i sit dagtilbud.

Barnet indskrives i forårsSFO og skole på samme tid i efteråret før skolestart. Information om indskrivning sendes via Digital Post fra distriktsskolen (e-boks).

Der ydes ikke befordring til forårsSFO, da der ikke er undervisningspligt.

Er dit barn visiteret til et specialtilbud, bliver det som udgangspunkt i børnehaven indtil 1. august.

Kontakt skolen for information om åbningstider, ferielukning etc.

 

Læs mere om indskrivning til børnehaveklasse.