illustration - Mit barn skal i forårsSFO
illustration - Mit barn skal i forårsSFO

Mit barn skal i forårsSFO

Mit barn i ForårsSFO

I Svendborg Kommune starter børn i forårsSFO pr. 1. april og indtil 1. august.

ForårsSFO skal medvirke til, at børnene oplever en rød tråd og sammenhæng i overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole

ForårsSFO er et tredje pædagogisk tilbud, som hverken er børnehave eller skole. Det pædagogiske indhold i forårsSFO tager afsæt i de pædagogiske læreplaner, således at ForårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer.

Der er også forårsSFO på de frie og private grundskoler.

 

Værd at vide:

  • Dit barn udmeldes automatisk af dagtilbuddet pr. 31. marts det år, hvor barnet skal starte i skole.
  • Barnet indskrives i ForårsSFO og skole på samme tid i efteråret før skolestart. Information om indskrivning sendes via e-boks.
  • Der ydes ikke tilskud til befordring til ForårSFO, da der ikke er undervisningspligt.
  • Er dit barn visiteret til et specialtilbud bliver det som udgangspunkt i børnehaven indtil 1. august

 

Læs mere om indskrivning til børnehaveklasse.