Illustration - bekymring for et barn
Illustration - bekymring for et barn

Underretning - del din bekymring

Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn, og hvor kan du få hjælp og råd? Læs mere her på siden.

Når du skal underrette som borger 

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barn, en ung eller et ufødt barn.

Vi har alle et ansvar overfor børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Du har som borger, pligt til at kontakte de sociale myndigheder, hvis du får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år.

Der kan f.eks. være tale vold, mistrivsel, nedværdigende behandling eller, at et barn eller en ung lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

 

Når du skal underrette som fagperson

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt.

Underretningspligten omfatter bl. a. offentligt ansatte som typisk er i kontakt med barnet/den unge i deres daglige arbejde f.eks. sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer etc.