KIM-møder og Tværfaglige-møder

I august 2011 blev det forebyggende arbejde og tidlig indsats organiseret i henholdsvis tværfaglige KIM-møder (Konsultativt Interne Møder) og Tværfaglige -møder.  Den 12 juni 2018 blev organiseringen af mødestrukturen i det forebyggende arbejde og tidlig indsats justeret.

”Model for møderne på baggrund af koordinationsmøde” se bilag Procesforløb nederst på siden.

Organiseringen skal være med til at sikre og optimere samarbejdet inden for rammerne af den vedtagne delpolitik og med det som mål at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for børn og unge med særlige behov på tværs i kommunen.

I Serviceloven er det fastlagt, at kommunen skal have tværfaglige grupper med henblik på at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte, og i Lov om forebyggende sundhedsordninger er der parallelt til Serviceloven fastlagt krav om, at der skal etableres tværfaglige grupper til børn og unge med særlige behov.

De tværfaglige grupper bestående af KIMmøder og Tværfaglige møder bidrager til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Der er i oversigtsform beskrevet de tværfaglige samarbejdsformer, der vurderes at være de mest betydningsfulde i forhold til de opgaver, der skal løses over for børn og unge med særlige behov.

Der organiseres KIMmøder i hvert dagtilbudsområde og selvejende dagtilbud samt på hver skole, og der afholdes Tværfaglige møder i nærområderne.

De generelle problemstillinger, der opstår i de enkelte grupper bør løftes op for en samlet koordinering, således at der kan sikres en fælles tilgang til viden, læring og udvikling på tværs af kommunen og dermed give større mulighed for at styrke den fælles faglighed der skal bane vejen for bedre løsninger over for målgruppen.